zoek

Verbond van Verzekeraars Innovatieseminar: fraudebeheersing in een veranderende wereld

Dinsdag 28 november 2017, 14.00 – 17.00 uur, Den Haag (IFFC, HSD Campus, Den Haag)

Het IFFC is betrokken bij de organisatie van het innovatieseminar van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Tijdens dit seminar presenteert de IFFC-kamer (i.o.) Verzekeringsfraude de eerste resultaten van de survey onder verzekeraars naar “Fraudebeheersing in een veranderende verzekeringswereld”.

Omschrijving:

Digitale en technologische veranderingen zorgen voor grote verschuivingen in het verzekeringslandschap. Traditionele risico’s verdwijnen, het gedrag van klanten verandert, nieuwe aanbieders en verzekeringsvormen komen op de markt. Met deze veranderingen en de toenemende (technische) mogelijkheden ontstaan ook nieuwe manieren en mogelijkheden om verzekeringsfraude te plegen. Snelle doorloopprocessen en digitale werkstromen maken het moeilijker die fraude te traceren. Of toch niet?

Verzekeraars hebben de uitdaging in de veranderende omgeving fraude te blijven aanpakken en steeds weer in te spelen op de wijzigende omstandigheden. De vraag is of dit voldoende gebeurt. En welke oplossingen bieden perspectief om verzekeringsfraude steeds ‘slimmer’ aan te pakken?

Tijdens dit interactieve seminar van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars geven diverse partijen een pitch van de innovaties voor fraudebestrijding die zij zelf gebruiken, aanbieden óf op dit moment ontwikkelen. Denk aan methoden en technieken zoals big-data-analyse, machine-learning, nudging, blockchain en kunstmatige intelligentie, etc. Uiteraard krijgt u tijdens de bijeenkomst aansprekende voorbeelden te horen en te zien.

Doelgroep:

Dit seminar is bestemd voor: medewerkers van verzekeraars die zich binnen hun organisaties richten op innovatie. Dit betreft ook de functionarissen die belang hebben bij vormgeving en vernieuwing van fraude- en schadelastbeheersing: de beleidsbepalers, managers en (fraude)specialisten.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis

Na deze bijeenkomst weet u:

  • Welke actuele en toekomstige trends van (grote) invloed zijn op de aanpak van verzekeringsfraude
  • Hoe verzekeraars en andere partijen hier nu al op inspelen
  • Welke oplossingen, methoden en technieken er zijn om fraude ‘slimmer’ aan te pakken
  • Aan welke toepassingsmogelijkheden u bij deze innovaties kunt denken

Programma:

  • 13:30u    Inloop
  • 14:00u    Presentaties en interactieve discussies
  • 17:00u    Borrel
  • 18:00u    Einde

Inschrijven kan hier!