zoek

Leiding & Verleiding

Leiding & Verleiding

IFFC en Vakmedianet zijn een samenwerking aangegaan. Op 25 mei organiseren wij samen het congres Leiding & Verleiding, dé dag die focust op het voorkómen van onethisch gedrag. Met bekende sprekers als Jeroen Smit, Kees Vendrik, Margriet Sitskoorn en topacteur Gijs Scholten van Aschat. 

Onder leiding van Jeroen Smit hoort u op de 2e editie van dit congres - voorheen de Integriteitsdag - hoe u onethisch gedrag en handelen kunt voorkomen. De ochtend richt zich op persoonlijke integriteit. Neuropsycholoog Margriet Sitskoorn laat zien waarom het nemen van de juiste beslissingen vaak moeilijk is: hoe kunnen we ons gedrag beïnvloeden? Topacteur Gijs Scholten van Aschat verbeeldt de morele gedragsdilemma's en houdt ons een spiegel voor.

De middag richt zich meer op integriteit van organisaties. Hoogleraar Jonathan Soeharno bekijkt integriteit vanuit filosofisch én praktisch oogpunt. En hij gaat in op hoe integriteit onderdeel uitmaakt van de organisatiecultuur. Kees Vendrik geeft zijn toekomstvisie op duurzaam ondernemen.

Kijk hier voor meer informatie, inschrijven en het uitgebreide programma.

Relevante content: