zoek

Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude

De aanpak Faillissementsfraude 2.0

De impact van de fraudepijler op de praktijk

Op donderdag 14 december a.s. organiseert het Kennisplatform Faillissementsfraude in het centrum van Den Haag het Jaarcongres 'De aanpak Faillissementsfraude 2.0 | De impact van de fraudepijler op de praktijk'.

Tijdens dit congres staan de inhoud en impact voor de praktijk van de drie wetten uit de fraudepijler van het wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht centraal:

  • Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (inwerkingtreding 1 juli 2016)
  • Wet civielrechtelijk bestuursverbod (inwerkingtreding 1 juli 2016)
  • Wet versterking positie curator (inwerkingtreding 1 juli 2017) 

Het doel van deze wetten is een impuls geven aan een adequatere faillissementsfraudebestrijding. Zij staan dan ook een behoorlijk aantal wijzigingen ten aanzien van de huidige praktijk voor ogen.
 
Tijdens dit congres zullen vooraanstaande sprekers hun visie ten aanzien van deze wetten en hun impact delen en met deelnemers hierover in discussie gaan. Daarnaast bestaat voldoende gelegenheid voor het onderling uitwisselen van ervaringen.

Voor meer informatie of om in te schrijven, klik hier

IFFC participanten  krijgen 10% korting.